Jak starać się o mieszkanie dla młodych?

Młodzi ludzie, stojący u progu swojego dorosłego życia, chcą je jak najlepiej zaplanować. Kończąc studia i zdobywając pierwszą zarobkową pracę snują marzenia o własnym mieszkaniu.

Wyobrażają sobie, jak to odkładają część pensji, żeby po kilku latach, z pomocą rodziców lub wsparcia banku zakupić pierwsze w swoim życiu mieszkanie. I tu otworem stoi rządowy program mieszkanie dla młodych . Polega on na dofinansowaniu wkładu własnego, który przeznaczony będzie na zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego. Pomocą Państwa objęty jest zakup pierwszego mieszkania przez współmałżonków lub osobę samotną. Można również uzyskać dofinansowanie do budowy pierwszego domu. Aby starać się o dofinansowanie, należy spełnić ściśle określone warunki. Pierwszym z nich jest limit wieku – nie można przekroczyć 35 roku życia, przy czym w przypadku małżonków liczy się wiek młodszego z nich. Brany jest pod uwagę rok urodzenia, a więc wniosek można składać również po ukończeniu 35 lat, o ile nie zakończył się jeszcze rok kalendarzowy, w którym ten wiek został osiągnięty. Osoby samotne biorące udział w programie mieszkanie dla młodych również objęte są takim samym kryterium wieku. Lata życia nie są brane pod uwagę, jeżeli uczestnik programu wychowuje troje lub więcej małoletnich dzieci własnych lub przysposobionych. Warunek ten zniesiony jest również, kiedy dzieci te, przed ukończeniem 25 roku życia uczą się w szkołach, lub dzieci bez względu na wiek pobierają rentę rodzinną lub zasiłek pielęgnacyjny. Jeżeli jedno z małżonków lub osoba samotna jest już właścicielem innego mieszkania lub domu, albo była właścicielem w przeszłości, wówczas są oni wyłączeni z możliwości zakupu nieruchomości w ramach akcji mieszkanie dla młodych . Jeśli małżonkowie lub osoby samotne spełniają kryteria ustalone przez rząd, mogą otrzymać dofinansowanie na mieszkanie dla młodych . Decydując się na mieszkanie, nie może ono przekraczać powierzchni 75 metrów kwadratowych. W przypadku domu jednorodzinnego, górna granica wynosi 100 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. W przypadku trójki dzieci, wartości te zmieniają się następująco: 85 metrów kwadratowych dla mieszkania i 110 metrów kwadratowych dla domu. Kwota dofinansowania na mieszkanie dla młodych wynosić może od 10 do 30 procent. Kwota ta zależna jest od ilości dzieci na wychowaniu. Osoby bezdzietne dostaną 10 procent, z jednym dzieckiem natomiast 20 procent. Jeżeli w rodzinie jest dwójka dzieci, należy się 20 procent a przy trójce dzieci, dofinansowanie wynosić będzie 30 procent. Kwotę dofinansowania określa się, mnożąc średni wskaźnik kosztu odtworzenia 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie dla młodych przez powierzchnię użytkową tego mieszkania. Wnioski o dofinansowanie na mieszkanie dla młodych składać można na stronie internetowej programu.

Dodaj komentarz